Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ XV sơ kết công tác 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018