Hội nghị giám sát Đảng ủy Trung tâm Thông báo tin tức hàng không, đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chi bộ AIP