Hội nghị thông tin chuyên đề chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9