Hội nghị tổng kết phong trào “Lao động sáng tạo” giai đoạn 2007 - 2012, LĐLĐ Quận Long Biên