Hội thi Bí thư chi bộ giỏi của Khối ghép 03 Đảng bộ năm 2013