Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng bộ Trung tâm hiệp đồng điều hành bay