Khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020