Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2018)