Lập Văn phòng Đảng- Đoàn thể ở các Đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương