Lễ công bố và trao Quyết định chỉ định bí thư Bí thư Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Trung