Lễ công bố và trao Quyết định thành lập Chi bộ Cơ sở dữ liệu hàng không thuộc Đảng bộ Trung tâm Thông báo tin tức hàng không