Lễ Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Nam