Lễ kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hồ Chí Minh