Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ngành Hàng không dân dụng Việt Nam lần thứ III năm 2013