Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ Công ty Quản lý bay miền Nam