Phát huy tinh thần chiến thắng 30/4/1975 chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, quyết tâm xây dựng Đảng bộ VATM ngày càng trong sạch vững mạnh