Sơ kết hoạt động Đoàn thanh niên Tổng công ty 6 tháng đầu năm: 50.3% chỉ tiêu kế hoạch năm đã được hoàn thành