“Tháng công nhân” - Công đoàn TCT Quản lý Bay Việt Nam nhiều hoạt động hữu ích