Trao tặng bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương