Trung tâm Khí tượng Hàng không dâng hương tưởng nhớ Bác nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam