Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương làm việc với Đảng ủy Công ty Quản lý bay miền Nam