Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam kết nạp 44 đảng viên mới nhân dịp Cách mạng tháng Mười Nga (7/11)