VATM: Thực hiện Chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT