VATM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 23