VATM: Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2015 và triển khai nghị quyết lãnh đạo năm 2016