Chi đoàn Đài Kiểm soát không lưu Cà Mau tổ chức dâng hương tưởng nhớ 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ