Chi đoàn Đài KSKL Cần thơ tổ chức về nguồn nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (1947-2023)