Chi đoàn Đài KSKL Liên Khương tổ chức chương trình Vui hè 2023 cho các cháu thiếu nhi