Chi đoàn Kỹ thuật Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức Hội thảo chuyên đề “An toàn bảo mật thông tin” và mừng sinh nhật cho đoàn viên chi đoàn