Chi đoàn Kỹ thuật và chi đoàn Cơ quan Văn phòng Công ty Quản lý bay miền Trung thăm và tặng quà Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2018