Chi đoàn tại Đoàn Quản lý bay miền Nam: chương trình Trao gửi yêu thương tại chùa Từ Ân, Bà Rịa Vũng Tàu