Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hồ Chí Minh tổ chức sinh hoạt chuyên đề mùa cao điểm hè 2023