Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân Tân Sơn Nhất tổng kết hoạt động năm 2023 và Lễ trưởng thành đoàn