Chi đoàn Văn phòng Quản lý bay miền Nam cùng nhiều tổ chức chung tay ủng hộ đồng nghiệp mắc bệnh hiểm nghèo