Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty chúc mừng Đoàn Thanh niên nhân ngày 26/3