Chuỗi hoạt động của Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh