Chương trình kiểm tra công tác Đoàn của Đoàn Thanh niên Tổng công ty tại chi đoàn Quy Nhơn - Phù Cát thuộc đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung