Công đoàn, Đoàn thanh niên Trung tâm Quản lý luồng không lưu tổ chức hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ