Công ty Quản bý bay Miền Nam tổ chức chương trình “Ngày hội thiếu nhi cùng môi trường xanh”