Công ty Quản lý bay miền Bắc tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho con cán bộ, nhân viên Công ty