Công ty Quản lý bay miền Nam với các hoạt động tình nguyện dịp trung thu 2016