Đại hội các chi đoàn trực thuộc Đoàn Cơ sở tại Công ty Quản lý bay miền Trung nhiệm kỳ 2017-2019