Đại hội Chi đoàn Trung tâm Kiểm soát đường dài- Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Bắc