Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng công ty chúc mừng Thanh niên nhân kỷ niệm 86 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017)