Đoàn cơ sở AMC tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023