Đoàn Cơ sở AMC tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024