Đoàn cơ sở Công ty QLBMN: Giải bóng đá giao hữu mừng Đảng mừng Xuân 2023