Đoàn cơ sở Công ty Quản lý bay miền Trung: Chi đoàn Kỹ thuật phát động ra quân dọn dẹp, bảo vệ môi trường nơi công tác nhân dịp Tháng thanh niên 2019