Đoàn cơ sở Công ty quản lý bay miền Trung khởi động Tháng Thanh niên năm 2024