Trung tâm Hiệp đồng điều hành bay tổ chức chương trình “ Vui tết thiếu nhi”